FLASH NEWS

ARTICLE 11 (i)-MEMBERSHIP SUBSCRIPTION SHALL BE Rs.60/- P.M. NFPE-RS.-4/-, CHQ RS. 12/-, CIRCLE RS.16/-, DIVISION/BRANCH RS.28/- PER MEMBER FROM JANUARY-2019

Saturday, June 29, 2013


AS PER CHQ GUIDELINES WE ARE ON MASS DHARNA IN FORNT OF
THE POSTMASTER GENERAL,
RAJKOT REGION, RAJKOT.
GUJARAT CIRCLE
ALL 3 WINDS (P-3, P-4, GDS-NFPE)
JOINED TO MASS DHARNA PROGRAMME IN
RAJKOT DN. GUJARAT CIRCLE 
The following comrade are joint in "Mass Dharan" 

SHRI S. T. TERAIYA  
PRESIDENT OF GUJARAT CIRCLE

SHRI A. S. RAUMA 
SECRETARY OF RAJKOT DN., GUJARAT CIRCLE
SHRI A. P. JOSHI  
PRESIDENT OF RAJKOT DN., GUJARAT CIRCLE
Shri Damji Chavda 
 Org. Sec. P-4 Rajkot Dn. Gujarat Circle 
Shri P. V. Nimavat (P-4 Morbi)
Shri P. M. Boricha (P-4)
Shri D. T. Makawana (P-4)
Shri V. N. Rathod (P-4)
Shri D. P. Jadav (P-4) 
Shri Shailesh Kadvatar (P-4)
Shri R. D. Varshola (P-4)
Shri D. D. Zala (P-4)
Shri S. B. Vithalapara (P-4)
Shri P. B. Sondhagar (P-4)
Shri D. D. Jani (P-4)
Supported P-3 comrade like :- 
Shri K. B. Chudasama ( Asst. Circle Sec. P-3 Gujarat Circle )

Shri V. K. Parmar ( Rajkot Dn. Sec. P-3 Gujarat Circle )
Shri L. K. Chavda (President P-3 Rajkot Dn. Gujarat Circle)
Shri Rajen Desani ( Vice President P-3 Rajkot Dn. Gujarat Circle )

Shri Dev Thakar ( Asst. Dn. Sec. P-3 Rajkot Dn. Gujarat Circle )
Supported GDS NFPE comrade like :-
Shri B. M. Dave ( GDS Circle President, Gujarat Circle) 
Shri Dilip Joshi (GDS President, Rajkot Dn. Gujarat Circle)

Thanking you,
Rajen Desani
+91 9374108095

( Vice President P-3 Rajkot Dn. Gujarat Circle )


No comments:

Post a Comment